OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Timár Gábor


Oktatott tárgyak:

Jelenleg is:
Távérzékelés, ea. (környezettan szak, 2006-)
Mérések és megfigyelések, gyak. (Földtudományi BSc., 2007-)
Terepgyakorlat (geofizikus szak, 1991-2003; 2007-)
Vetülettani alkalmazások, ea. (doktori képzés, 2004-)
Adatintegráció a térinformatikában, ea. (doktori képzés, 2004-)
Műholdas navigáció (doktori képzés, 2007-)
Árvizek és árvédelmi stratégia a Kárpát-medencében (doktori képzés, 2007-)
Planetológia, ea. (Földtudományi és Földrajz BSc., 2008-)
A Föld alakja és nehézségi erőtere, ea. (Földtudományi BSc., 2008-)
Geoinformatika 2., gyak. (Földtudományi BSc., 2008-)
Terepgyakorlati felkészülés, gyak. (Földtudományi BSc., 2008-)
Hogyan publikáljunk? (doktori képzés, 2009-) A Föld és a bolygók alakja és nehézségi erőtere, ea. (Geofizikus MSc., 2009-)
Térképi vetületek és referenciafelületek (Geofizikus MSc., 2009-)
Műholdas geodézia (Geofizikus MSc., 2010-)
Alkalmazott földfizika, ea. (földtudományi és környezettan BSc., 2011-)
Nagyfelbontású geofizika (Geofizikus MSc., 2011-)

Korábban:
Képfeldolgozás, speciális kollégium (1991-1998)
Térinformatika, speciális kollégium (1992-2004)
Számítógép-hálózatok, speciális kollégium (1994-1997)
Térinformatika, ea. és gyak. (geográfus szak, 1995-1997)
Környezetvédelem, gyak. (geográfus szak, környezetvédelmi szakirány, 2002-2004)
Fotogrammetria és fotointerpretáció, ea. és gyak. (térképész szak, 2004)
Geoinformatika I-II., ea. (geofizikus szak, 2003-2007)
Földalak és gravitációs tér, ea. és gyak. (geofizikus szak, 2004-2007)
Adatintegráció a térinformatikában, szeminárium (doktori képzés, 2004-2009)
Távérzékelés és képfeldolgozás, ea. és gyak. (térképész szak, 2005-2009)

Elektronikus oktatási segédanyagok:

Timár G. (2004): Kulcsszavak, kifejezések a Föld alakja, nehézségi erőtere és változó forgása c. tárgyhoz.
Timár G., Székely B. (2007): Térképi tájékozódás és helymeghatározás alapjai (Mérések és megfigyelések c. tárgyhoz).
Timár G. (2007): Helymeghatározás GPS-szel (Mérések és megfigyelések c. tárgyhoz).
Timár G. (2008): Georeferencia - Térképi vetületek és dátumok szabatos használata a térinformatikában (Elektronikus jegyzet).

Rövid kurzusok:

Georeferencing in GIS (Székely Balázzsal és Molnár Gáborral közösen)
Eberhardt Karls Universität, Tübingen, Németország, 2002 július.
Térinformatikai alkalmazások: geodéziai alapok, GPS és ER Mapper használata
Szegedi Tudományegyetem, Föld- és Őslénytani Tanszék, Szeged, 2003 október.
Map grids & datums in GIS and GPS applications - all around the world
NSG course, Vrije Universiteit, Amszterdam, Hollandia, 2004 április.
A GPS gyakorlati alkalmazása (Kovács Bélával közösen)
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, kihelyezett főiskolai tagozata, Gyergyószentmiklós, 2003 november, 2005 május, 2006 május.

Szakdolgozó hallgatók:

Varga Magdolna (földrajz-biológia tanár, 1996)
Kubány Csongor (geofizikus, 1997)
Szandányi Emese (földrajz tanár-geográfus, 1999)
Tichy Ágnes (geofizikus, 1999)
Horváth Anikó (geográfus, 2000)
Somhegyi Andrea (geográfus, 2002)
Bod Csilla Emese (geográfus, 2003)
Horváth Anita (geofizikus, 2003)
Szőcs Péter (geográfus, 2004)
Dombrádi Endre (geofizikus, 2004)
Nagy Ágnes Tímea (geológus, 2005)
Tóthné Bod Csilla Emese (BME környezetvédelmi szak, hulladékgazdálkodási szakirány, 2007)
Sallai Krisztián (geofizikus, 2007)
Petrovszki Judit (geofizikus, 2008)
Mészáros János (térképész, 2009)
Kóbor Miklós (földtudományi BSc. geofizikus szakirány, 2009)
Varga Katalin (környezettan, 2009)
Bana Zsolt (térképész, 2010)
Tüskés Boglárka (meteorológus, 2010)
Czanik Csenge (földtudományi BSc. geofizikus szakirány, 2010)
Tóth Izabella (földtudományi BSc. geofizikus szakirány, 2010)
Kovács Gábor (térképész, 2011)
Farkas Luca Zsófia (földtudományi BSc. geofizikus szakirány, 2011)
Káplár Attila (földtudományi BSc. geofizikus szakirány)
Komor Attila (földtudományi BSc. geofizikus szakirány)
Kocsis Bálint Péter (környezettan BSc. geofizikus szakirány)

Ph.D. hallgatók:

fokozatot szerzett:
Kovács Béla (Földtudományi Doktori Iskola, Térképészet program, Györffy Jánossal közösen, 2011)

abszolutóriumot szerzett:
Biszak Sándor (Földtudományi Doktori Iskola, Térképészet program)
Petrovszki Judit (Környezettudományi Doktori Iskola, Környezeti földtudomány program)

szervezett képzésben:
Mészáros János (Földtudományi Doktori Iskola, Térképészet program)

TDK hallgatók:

Póka Andrea
Kocsis Gábor, Kóbor Miklós, Király Eszter, Pál Lénárd

Utolsó módosítás: 2011 JUL 07