Műholdas távérzékelés   Nap-Föld fizikai kapcsolatok   Geoinformatika   Folyódinamika


Whistler- és trimpikutatásA villamos jelek plazmában való terjedésének vizsgálata csoportunk egyik kiemelt kutatási területe. Az elméleti hullámterjedési vizsgálatot mint alapkutatást földi és műhold-fedélzeti műszerfejlesztés, sokrétű kísérletes adatgyűjtés, és jelfeldolgozás-értelmezés egészíti ki. A hullámterjedési vizsgálatok elsődleges területe Földünk ionizált plazmakörnyezete - az ionoszféra és a plazmaszféra. E régiónak kutatásában a leginkább hatékony eszköz a globális zivatartevékenységhez köthető villámok rövid, szélessávú (ultra wide band, UWB) impulzusai által gerjesztett, és az anizotróp plazmában terjedő diszperzív, alacsony frekvenciás (ELF, VLF tartományú) jelek, az ún. whistlerek tanulmányozása. Csoportunk a kutatást az alábbi fő irányokban végzi: