VLF hullámterjedés   Műholdas távérzékelés   Nap-Föld fizikai kapcsolatok   Geoinformatika


Folyódinamika
Csoportunk 1997 óta foglalkozik folyódinamikai kutatásokkal, elsősorban a Tisza és vízrendszere alföldi folyónak vizsgálatával. A kutatás keretében - a Habsburg-Monarchia második katonai felmérésének (1850-1860 közötti felvételezésű) térképszelvényei felhasználásával - digitális formában elkészítettük a Tisza Tokaj és Szeged közötti szakaszának szabályozás előtti mederállapot-felvételét.
A fenti folyószakasz egyes részein az 1783-1786 között készült első felmérés térképeit felhasználva az akkori folyóalakot is digitalizáltuk és mai vetületi rendszerekhez illesztettük (lásd az alábbi ábrán).
A két felmérés közötti 70-80 év alatt a folyó minden emberi beavatkozás nélkül is észrevehetően elmozdult.
Az elkészült digitális medervonal-adatbázis vizsgálatával sikerült igazolni a kvarterben is aktív Közép-Magyarországi törésöv (Mid-Hungarian Shear Zone; tiszai metszéspontja Tiszavárkony és Vezseny között) jelenkori tektonikus aktivitását.
A folyódinamikai vizsgálatok kiegészítésére megkezdtük az alföldi, Tisza-menti területek nagyfelbontású domborzati modelljei fejlesztését. A létrejött adatbázisokat a Szegedi Tudományegyetemen, Sümegi Pál vezetésével végzett sekélyfúrás-értelmező kutatások eredményeivel egybevetve lehetőség nyílik az ártér későpleisztocén-holocén fejlődéstörténetének felvázolására. A domborzati modellek ezen túlmenően a régészeti kutatások természetföldrajzi bázisát is jelentik.Együttműködő intézmények:

Dept. of Quaternary Geology and Geomorphology, Vrije Universiteit, Amsterdam, Hollandia
Tisza River Project
Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék
Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
Hidrometra Általános Vízimérnöki Iroda
Nagykörűi Tájrehabilitációs Program