VLF hullámterjedés   Műholdas távérzékelés   Nap-Föld fizikai kapcsolatok   Folyódinamika


Geoinformatika
Csoportunk a különböző forrásokból származó térbeli adatok geokódolásához és egységes rendszerbe ilesztéséhez szükséges paraméterek meghatározásának elméleti módszereivel, és azok gyakorlati alkalmazásával is foglalkozik.
E paraméterek: jellemzőit adják meg. A dátumok leírásánál az ellipszoidok eltolási, és esetenként elforgatási paramétereit adjuk meg a WGS84 földi ellipszoidhoz képest, háromdimenziós Helmert-transzformáció segítségével.
A vetületek vizsgálatakor leggyakoribb probléma, hogy a kiválasztott vetület definíciója olyan bonyolult, hogy a forgalomban levő térinformatikai szoftverek, illetve a GPS-vevők sem a konkrét vetületet, sem annak típusát nem ismerik. Ezért szükséges a vizsgált vetület helyett egy ahhoz hasonló koordinátákat eredményező, helyettesítő vetület definiálása.
Ennek egy példája az EOV (Egységes Országos Vetület): a kettős vetítést tartalmazó ferdetengelyű hengervetületet a GIS-szoftverek nem ismerik, ezért azt közvetlen, ellipszoid > henger vetülettel lehet helyettesíteni: ez így kapott koordináták a "valódi" EOV-koordinátáktól csak tizedmilliméterekkel térnek el.
A dátumok és a vetületek helyes alkalmazásával lehetővé válik az eltérő rendszerben, sok esetben több évtizedes különbséggel felvett térképek pontos egymáshoz illesztése is anélkül, hogy azokon "azonos pontokat" kelljen keresni. A fenti kép erre mutat példát: észtország 1936-os és 1992-es felméréseiből származó szelvényeket a geodéziai és térképészeti paraméterek ismeretében pusztán az őrvonalak segítségével illesztettük.
Hungarian Datum 1972 Page
The Official Majster PageEgyüttműködő intézmények:

University of Tartu, Institute of Geography, Észtország
University of Tübingen, Institut für Geowissenschaften, Németország
Tisza River Project
ARCDATA a.s., Praha, Csehország
FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc
graphIT Gépészeti és Térinformatikai Megoldások Kft.