1983. szeptemberétôl egy évig a Lenti Helyôség vendégszeretetét élveztem. Nemrég bukkantam rá az alábbi gyûjteményre, amely újra felidézte az ottani hangulatot. Jó szórakozást, az érintetteknek pedig kellemes nosztalgiázást!


Fülöp Tamás

A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86.

Bp., 1991.

aggódik i 'vki jogosan v. fölöslegesen túlzott mértékben kér, elvár, megkövetel vmit, ami többség számára ellenszenves'

alákavar i 'belezavar más illetõ terveibe'

alásó fn 'gyalogsági ásó'

anyag fn 'szesz, ital'

apánk fn 'tekintéllyel rendelkezõ elöljáró Pl. Szabó apánk megint bekeményített.'

atom fn Csak mondatban használatos Be volt nyomva, mint az atom. 'Nagyon be volt rúgva.'

atya, atyus fn 'teológushallgató sorkatona'

barlanglakó fn 'aki nem teszi be maga után az ajtót'

bebûnözik i 'vmi szabálytalanságot követ el, pl. fogdába kerül, leittasodik, nem ér vissza a laktanyába idõre, késik, stb.'

belekavar i 'l. alákavar de annál általánosabb jelentésû: vmi vagy vki belezavar vmibe'

bekeményít i 'egy elöljáró szigorúan vagy túl szigorúan vesz vmit, pl. fölsúroltatja a körletet, nem enged haza, stb.'

belszolga fn 'belszolgálat'

bivaly (bivalyarcú), baromarcú fn 'hülye, ostobaságot elkövetõ egyén'

bivalykodik i 'hülye módon csinál vmit'

bocipulman fn 'Élõállat szállítására gyártott vagon, melybe két-két fapolcot szerelnek be. Ezeken alhatnak a gyakorlatra szállított katonák.'

bukta fn 1. Nagy bukta volt! 'lebukás'

Ebben a kifejezésben a bukás fõnévbõl.

2.'aknavetõ'

buktás fn 'az aknavetõ kezelõje'

bungi fn 'olyan hely, beosztás, szituáció, ahol nem kell dolgozni'

bungis fn és mn 'az a személy, aki sokat "lóg" ' Melléknévként pl. Nagy bungis állása van.

bungizik i 'lóg'

centi fn 'centiméterszalag, melyen az idõ múlását jelzik a sorkatonák. Minden nap egy cm-t levágnak belõle. Általában körkörösen föltekerik egy nyél köré, így a nyélnél fogva rázni lehet.' L. a Frazémáknál: berázza a centit

cselló fn 'hadtápmunka'

csikágó fn 1. 'botrány, nagy zûr, fölfordulás',

2. 'nagy szivatás vagy fenyítés'. L. szivatás, dantesz

csocsesz:csocsi fn 'a csóka becézése' Az öreg jelzõvel szokták használni

csóka fn 'harmadidõszakos katona becézve'

csúzli fn 'géppisztoly' l.géppityu

dantesz fn l. csikágó

dac kerék

ejtsd: dakkerék 'a fül körül mélyen körbevágott haj'

dicsõ mn gúnyos említés 'általában híres, bár nem feltétlenül az'. Na, ott megy a dicsõ 4. század!

Díszmenet! 'Távozz!'

dolog fn 1. Ebben a kifejezésben:Az csak egy dolog. 'ez nem lényeges, nem számít';

2.Ebben a kifejezésben: Az egy dolog, hogy... 'az is igaz, hogy...'

döglés fn 'pihenés'

dzsumbuj fn 1. 'gazos terep';

2. 'rendezetlen állapot, körülmény'

dzsuvás mn 'piszkos, koszos, retkes, sáros'

elakad 'befejez' pl. Akadj már el! 'Fejezd már be a szöveget!'

elõad i 'csinál vmit' pl. Én már csak így adom elõ. L. a Frazémáknál: Az öreg már csak így adja elõ!

emberkedik i 'érezteti a hatalmát' L. keményedik

elvetemült fn 'az a személy, aki rosszat tesz, hibásan, ügyetlenül csinál vmit' pl. Mit csinál maga, elvetemült?! L. a Frazémáknál: Maga el van vetemülve!

ezreddizsi fn 'ezredsorakozó'

-fele Ezt az irányjelzõ utótagot minden igekötõhöz hozzáteszik. Valószínûleg nyelvjárási hatásra terjedt el. Pl. Vedd a surcit fölfele! Pakolok befele.

feldob i 'feljelent' L. felnyom

felnyom i L. feldob

foglalkozik i az érdekel, törõdik vkivel helyett használatos pl. Mit foglalkozol vele? 'Ne törõdj vele!'

fóka fn 'fölmosórongy'

foxi fn 'fogda'

fõhangya fn 'fõhadnagy'

futi:futkosó 'büntetõ zászlóalj' Eredete: állítólag ezekben a laktanyákban mindenhová csak futva lehet közlekedni.

gerenda fn 'sorállományú rangjelzés, amely 1-2-3 vízszintes barna csíkból áll'

géppityu fn 'géppisztoly' L. csúzli

gladiátorképzõ fn 'olyan laktanya, ahol rajparancsnokokat képeznek'

gór i 'hajigál, rak pl. ruhát a málhazsákba'

gumi fn 'másodidõszakos katona'

gumijóska fn 'másodidõszakos katona' L. gumi

gyík 1 fn 'a felderítõ gúnyneve'

gyík 2

(kopasz gyík) mn L. kopasz, fiatal katona

gyíkhús fn 1.'felvágott'

2.'konzervhús'

gyíkversenyzõ L. gyík 2

gyohár fn 'elsõidõszakos katona' L. kopasz

gyorsíts i 'Igyekezz!'

HTK-BTK szójáték a két betûszós szakszóra Ha elvész vmi, írnak róla egy HTK-s papírt. 500 Ft fölött meg kell téríteni, különben életbe lép a Büntetõ törvénykönyv.

hazatapogat i 'hazamegy'

hegyek i 'Minden, amibõl sok van.' pl. Idõhegyek vannak még estig.

helybetopi i Mikor vki 'nem mehet haza'

hepa i L. pihi

hõmérõzik i Akkor mondják, ha túl közel menetelnek egymáshoz, azaz az egyik nemi szerve belelóg a másik alfelébe

idegeskedik i 'siet' pl. Lehet idegeskedni! 'Siess már!'

infrás fn és mn 'szemüveges' Utalás a speciális éjszakai látókészülékre.

IRMA! Betûszó: 'Itt Rohadok Meg, Anyám' Ezt kiabálják a kopaszok meg a gumik, amikor az öregek leszerelnek.

izmol i 'erõlködik' pl. Mit izmolt, hogy fényes legyen a surcija!

kanalazás fn egy kanál lapos felével a másik hasára csapkodnak

kaptár fn 'fogda'

kavar i 'futkos, intéz, magyaráz', de speciális jelentésben, pl. mert haza akar menni

kavar fn 'zûr' pl. Kavar van.

keménykedik i 'elöljáró szigorúan cselekszik, intézkedik'

keni- vágja keni-vágja ( a témát) 'ügyes vmiben'

kilós fn 'százados'

kimeredés:

kimarcsi 'kimaradás'

KISZ- fûrer fn 'KISZ-titkár'

kitalál i Ebben a kifejezésben pl.: Ki ne találd, hogy elviszed! 'azt, ne hidd!'

kolbászol i 'tévelyeg, ténfereg, mászkál'

konzervnyúl fn 'harckocsizó'

kopasz fn és mn 'elsõ idõszakos katona' A kopasz és a kopár után gyakran odateszik a gyík szót. L. gyohár. Alakváltozatai: kopcsó, kopter, kopár

kotonnyakú (gumijóska) fn 'másodidõszakos katona' L. gumi

köcsög fn és mn 1.'buzi'

2. 'buta, ostobán viselkedõ'

kõkemény (belszolgálat) hasonló a dicsõ jelzõhöz. Gúnyos, általában a szolgálatokra, beosztásokra alkalmazzák

Krumplipityu! megszólítás, jelentése nincs

kupolanyúl fn 'a harcjármû lövegformájának irányzója' L. toronynyúl

lafó fn 'laktanyafogság'

legjobb mn 'jó' pl. -Ez így jó lesz?

-Legjobb!

lehet a ható ige itt felszólítást fejez ki: lehet + fõnévi igenév pl.: El lehet dugulni! 'fejezd be!', Lehet idegeskedni! 'Siess!'

fn 'aknavetõs gúnyneve'

málházni i 1. 'csomagolni';

2. 'élelmet pakolni', pl. amikor otthon az úticsomagot sok élelemmel telerakják;

3. 'átad, odatesz', pl.: Málházd ide azt az újságot!

malac fn 'harckocsilõszer'

matat i 'Vki vmit cselekszik, csinál.' Akkor használják, ha vagy mindegy, hogy az illetõ mit csinál, vagy a beszélõ nem tudja. A köznyelvinél tágabb értelmû, bármit takarhat.

megfelelõ 'jó' Kifejezetten pozitív dologra közömbös szóhasználat.

meghat Ezekben a kifejezésekben Kit hat meg? Nem hat meg. 'érdekel'

megmagyarázza 'kimagyarázza, tovább fûzi a szót, megindokolja' pl. Ne magyarázza meg, mi maga, tápos?

mesterhármas 'az elõtér, mosdó és WC együttese, hivatalosan vizesblokk'

növekedésgátló 'vállszíj'

nyolckéményes 'fogda'

nyomat 1. Ebben a kifejezésben: Egy hete mi nyomatjuk az õrséget. 'õrséget ad';

2. 'gyakran csinál vmit', pl.: Egész nap nyomatták a blúzt a rádióban. ;

3. 'odatesz, odébbhelyez' pl.: Nyomasd ide azt a széket!

nyúl:nyuszi 'lövészkatona'

nyulászkodik 'a gyakorlótéren harcászkodik'

nyuszibusz 'a gyalogság harcjármûve'

obi L. szivatás

obizik 'rosszul jár'

oboa L. obi

obsit 'régi mintára készített leszerelõlevél; a leszerelõ katonák maguk készítik emléknek'

oxigén, oxi 'oké, rendben van'

öcsém! csodálkozást fejez ki

öcsisajt! poénos megszólítás; az öcsi! mintájára alakult ki, mely egyben egy sajt neve is

öreg fn és mn 'harmadidõszakos katona'

örömködik i 'kedvét tölti vmiben'

õrvezér fn 'õrvezetõ'

páncélos fn 'konzerv'

pihi fn 'pihenés'

pihizik i 'pihen'

pizsamás mn és fn 'rang a vezéõrnagytól fölfelé - két csík hosszában a nadrágon'

póni fn '82 mm-es aknavetõ személyzete'

rájön 'rájön, hogy tévedett' Ilyen kifejezésekben, pl.: Majd rájössz, hogy aludni fogsz! Majd rájössz, hogy mikor mész haza! Arra te külön rájössz! Alakváltozatai: rácsobog, csobban, csoborog, csobizik, rádöbben, rádöbizik, rácsobban, rázizeg, zizzen

rigó: sárgarigó 'civil fõiskolát végzett sorállományú tiszthelyettes'

rodézia fn L. csikágó

rüszü fn 'elsõidõszakos katona' L. kopasz

sárhányó fn 'fül körül körbevágott haj' L. DAC-kerék

sikamika fn 'súrolókefével való kõsúrolás' Ebben a játékos párbeszédben utalás a "japános" hangzásra: -Mit adnak ma este? -Új japán filmet. -Mi a címe? -Sikamika.

sivár fn 'elsõidõszakos katona' L. kopasz

skúló fn és mn 'géppisztoly és géppuska lõszere'

sunnyog: megsunnyogja i 'munkát, feladatot kerül'

sunnyogó fn 'aki sunnyog'

surranó:surci 'bakancs'

százlábú fn 'súrolókefe'

szevasz! 'na, tessék; errõl ennyit!'

szívás Olyan eset, amikor vkivel rossz történik.

szivatás 'az, ha vki szándékosan rosszat tesz vkivel'

szocprobléma Eredete: a szociális probléma, hivatalos kifejezés (jelentése: családi probléma. Ilyen kontextusban, pejoratív értelemben használatos: -Elhagytam a kulcsomat. -Egyéni szocprobléma.

tankcsapda fn 'olyan apró szemét, amelyet söpréskor elhagytak'

táp fn 'kaja, étel'

tápi-hápi a rím az elõfelvételisekre vonatkozik néha: fiatal õrmester is Alakváltozatai:tápi, tápiószecsõ, 67 mintájú

tápos 'elõfelvételis'

táposkodik i 'úgy viselkedik, ahogy a táposok szoktak'

téesz (TSZ) fn 'továbbszolgálat' pl.:A Kovács is beadta a téeszt!

toronynyúl 'a harcjármû lövegtornyának irányzója' L. kupolanyúl

ügyal fn 'ügyeletes alegység'

vakhangya fn 'ügyetlen ember, de inkább konkrétan a látás korlátozottságára vonatkozik'

vigyázzál i jelentése hasonló a köznyelvihez, de nagyon közkedvelt fordulat

világtalan fn és mn 'ügyetlen nem feltétlenül a látással függ össze' L. vakhangya

VILMA betûszó: 'Végre Itt A Leszerelés, Megyek Anyám! L. IRMA!

zizi fn 'édesség, édes étel'

zizis fn 1. 'elõfelvételis';

2. 'aki szereti az édességet' közkeletû vélekedés volt, hogy általában a táposok szeretik

zsibi: zsibi-tibi fn 'pihenõ'

zsibizik i 'pihen' L. pihizik!

II. FRAZÉMÁK

az idõk szava a centi zizegése rázás közben

Aztán hadd szokja! Ilyen kifejezésekben, mint pl. Bedurrantottam a kályhába, aztán hadd szokja! Ezt szokták a mondat végére tenni, ha vmit erõs igénybevételnek tesznek ki

Barbarát! tréfás: 'balra át'

beadja a téeszt 'aláírja a továbbszolgálatot'

bedurrant a kályhába 'jól befût'

Be lehet fejezni! 'fejezd már be!' udvarias felszólítás L. lehet!

belehugyoznék a konnektorba 'reménytelen eset' öngyilkos gyilkos lennék Általában: ha nekem annyi napom lenne hátra, mint neked, akkor...

berázza a centit 'nyelénél fogva rázza a centit, ezzel mutatva másoknak, hogy neki már csak ennyi van hátra'

be van nyomva / állítva 'be van rúgva, részeg'

biztos... (büszke, öntudatos) 'lámcsak; de azt tudod-e... Pl. Biztos öt napra megyek haza.

Biztos bocs! fölényes, az elõzõ fokozott formája, nagyképû is lehet

Biztos nem ma kezdtem! 'értek én ehhez ugyebár?'

Boccs! eredete: bocsáss meg, de nekem van igazam! A mondat elsõ szavának rovidítése. Hasonló jelentései: Állj meg! Vigyázzál,...! (Eredtétõl eltérõen nem udvarias.)

Bukjon rá a fókára! 'mosson fel!' L. fóka!

duma kilõ a dumát kilõni rövidítése 'csönd legyen!'

Édesanyám, nem perdül a rokka. 'nem sikerül pedálozni'

EFE állomány betûszó az egyetemi elõfelvettekre

El lehet vitorlázni! 'menj el!'

El lehet zizegni! 'menj el!' Pl. El lehet zizegni az újságomról! (ti. én akarom olvasni az újságot)

el ne találd, hogy... 'verd ki a fejedbõl!'

elmondanám, hogy... fölényes mondatkezdés, mindig a mondat elején áll

Ennek annyi! L. Ennek annyi.

ennek kapáltak 'ennek vége (lerobbant, megdöglött)'

ezer napú Jóska 'elsõidõszakos katona'

Fejezd be! 'hagyd abba!' Nagyon gyakori

felejtsd el, hogy... L. El ne találd!

Felrobbant a szájában a fogkefe. 'szõrös, borotválatlan'

Fölfele csak mosolyoghatsz / fölfele csak mosolygunk. 'komoly figyelmeztetés;

fölfele a legteljesebb áldozatot mutasd!'

friss hús a bevonuló fiatalok, a kopaszok

Hagyja a futást, rohanjon! a futás! vezényszóra szokta a rajparancsnok mondani

Hátszele van. 'protekciója van'

Hazavigyelek a zsebemben / kimenõtáskámban? Ha megy vki haza, poénkodik az ott maradókkal

hivatása szivatás szójáték, l. szivatás!

Idõnk, mint a tenger. szólás, mely a lassan múló idõre vonatkozik

Jóbarát! 'jobbra át!' L. Barbarát!

Kalap, kabát! 'ennek vége!, ennek annyi!'

Kaptok pászkát! 'na, majd megtudjátok! rádöbbentek ti is!'

Karba feszít, surranó reped. (gúnyos) 'izmos, erõs'

A kék szegélyen közlekedünk! a kék szegély a csempe szélén 5 cm-es festékcsík; a folyosó felmosásakor mondják, nehogy összejárják

Ki az, öreg katona? 'õ is számít vmit?!'

Ki nem szarja le!? 'kit hat meg?'

Ki ne találd, hogy... L. El ne találd, hogy... Jellegzetes megszólítás, ha vki érezhetõ föl'ényben van.

Ki van kattanva (akadva). 'ki van borulva' Pl.: Ki voltam rá kattanva (agyilag).

Kopasz, mint a villanykörte. szóláshasonlat a kopaszra

kõbaltás ember 'ezredfodrász'

Lehet alapállásba állni! 'sorállományú elöljárója ezzel érzékelteti, ha alárendeltje kezdi túllépni a kereteket vele szemben

'vedd magad észre!' Eredete: elöljáróval való beszéd közben alapállásban kell állni.

Lehet próbálkozni! 'próbáld csak meg!' L. lehet

Lenyomlak, mint a bélyeget. 'jól elverlek' (nem komoly fenyegetés)

Maga el van vetemülve! Nem komoly figyelmeztetés, rákiabálás, ha vki vmit rosszul csinál

L. elvetemült (ha menetelés közben halkan énekelnek, akkor szokta kiabálni a rajparancsnok)

Majd én kilépek! 'elmarasztalás: 'lépj ki' Vagy még: Én meg majd kiöntöm a vizet! 'öntsd ki a vizet!'

Majd rádöbbensz / rájössz! 'nincs igazad; azt te csak gondolod! L. rájön!

Megbukott, mint Rottenbiller. 'vmi szabálytalanságon rajtakapták'

Menet kifele! 'távozz!'

mer' igen! 'nem' Pl. mer' elvitte! (= 'dehogy vitte el')

Mi ez a (nagyfokú) döglés? bárki mondhatja, ha látja, hogy fekszenek az ágyon, s nem foglalkoznak semmivel

Milyen színû...? 'milyen' Pl.

-Már négy óra van.

-Milyen színû négy óra?

-Még csak fél négy van!

(Rá a poénos válasz, ha biztos a dolgában)

-Valószínû?

miskafai járat 'személyek, akik Bártszentmihályfáról rendszeresen italt hoznak'

miskafai rettenetes / miskafai kerítésszaggató a miskafai italok neve, utalva minõségükre

motoros fóka 'söprûre, partvisra csavart felmosórongy' (Gyorsabb a hagyományos, kézi fölmosásnál. Hibája, hogy nem olyan alapos a vele végzett munka.)

Mutass valamit! öreg katona mondja: 'Van centid? Mutasd a centidet!'

(Mi ez a) negatív kisugárzás 'Vki nagyon pesszimista'

nehogy... Ebben a kifejezésben pl. Nehogy itt hagyjam az egészet! mindjárt itt hagyom az egészet'

Nehogy a nyúl vigye a puskát! valamilyen képtelenségre mondják

Nehogy az állomás fütyüljön a vonatnak! L. az elõzõt!

Nem hat meg a /nyomorod/. 'nem érdekel'

Nem hatol meg! 'nem hatsz meg!' Az -sz helyett az -ol igerag használatára egy példa Valószínûleg tájnyelvi hatás.

Nem semmi (sámli/piskóta)! 'ez nem akármi!' (Mind a három fordulat azonos jelentésû)

Nem vagyok geci, de gáz! akkor mondják, ha az elöljáró magyarázkodik, hogy kellemetlen parancsot kell kiadnia

Nem volt megdumálni! 'ne dumáld meg, ne magyarázz, csináld, amit kell !'

Ne szokja meg! / Errõl szokjál le! 'legközelebb ilyet ne csinálj!'

Ne tájékozódjon? Mint a postagalamb! 'ne forgassa a fejét a sorban!'

obi tárgya: szivatás szójáték a foglalkozások megkezdésének mondatára: A foglalkozás tárgya... (ide általában egy nehéz feladat kerül)

(Ó), te tûz! csodálkozáskor, vagy kis bosszankodáskor mondják

az öreg (+állítmány E. sz. 3. sz.-ben) Pl. Az öreg lefekszik önmegszólítás

Öreg hal már nem rakéta. 'az öreg katona már nem tud sietni'

Az öreg már csak így adja elõ. 'én már csak így intézem a dolgaimat'

Pihi, bungi, zsibi. 'pihenés'

piros bicikli Ebben a kifejezésben pl. Beindult a piros bicikli.

'protekció'

piros telefon 'protekciója van' L. piros bicikli

remélem, érzed... 'remélem, tudod,...' pl.: Remélem, érzed, hogy már mindent megettünk!

rendezi a sorsát 'elbánik vele, elrendez, elintéz'

robban a 150 'ma érte el az idõszámlálás a 150. napot'

200, 100, 50 szintén

segget csinál a szájából 'szövegei ellentmondanak egymásnak'

sokat tud 1. 'megmagyaráz, tudálékoskodik, akadékoskodik';

2. 'sokat követel, akar' pl.: A belszolgálat már megint sokat tud.

Szívjál gázt! Kb. 'fulladj meg!'

szív, mint a torkosdoboz szóláshasonlat, l. szívás

Szomjas az öreg. finom felszólítás 'hozhatna vki az öreg katonának vizet'

Szorítsa ki a levegõt a kancsóból! 'hozzon vizet a kancsóba'

Szünet leküzdve! 'vége a szünetnek'

Te csak jelenthetsz! 'te csak beosztott vagy, nem több'

Tiszta kosz! 'visszakozz!'

tisztán látszik 'nyilvánvaló, világos'

Umbala-umbala. 'szívás van'

Ügyal kidzsal. 'az ügyeletes alegységnek riadó'

Van centije? 'öreg katona az illetõ?'

világtalan vakhangya l. vakhangya

Villany leó! 'valaki kapcsolja le a villanyt!'

III. Szójátékok

Ën, csíkos hátú, kurtafarkú kismalac, kérek engedélyt az öreg vadkan makkosába becsörtetni! a bennntartózkodás hivatalos kérésének poénos elferdítése

Ez mire számol? A kezére? 'eltéveszti a számolást, vonuláskor lépéstartásnál szoktak számolni'

Ha a katona áll, akkor leül. Ha leül, akkor lefekszik. Ha lefekszik, akkor elalszik. Ha elalszik, akkor álmodik. Ha álmodik, akkor otthon van. Ha otthon van, akkor nem jön vissza. szójáték, mely a katonát jellemzi 'kell, hogy dolgozzon, ne jusson ideje a gondolkodásra'

Kizárólag katonai kantinban kapható körkörös keringésre kiképzett kilenc kilencvenért kapható kopaszkábító kézi készülék. szójáték azonos hanggal kezdõdõ szavakkal a centire, létezik frappánsabb és hosszabb változata is

Meghat? Igen. 121 meg 6. 'érdekel ez téged?' bármely témával kapcsolatos lehet; a számadatok mindig az aktuális idõre, napra utalnak (jelen esetben 121 napja van vissza az illetõnek)

Most azt meséld el, amikor királyfi voltál, és tüzet kértél a sárkánytól! nagy, romantikus mesélésre mondják

Neked három hét van vissza: ez a hét, jövõ hét meg, 87! ezzel vígasztalták a kopaszokat, akik 1987-ben szereltek le

Szavasz, tavasz! a szójátékot köszönéskor szokták használni

Villany leó, duma kilõ. 'csönd legyen!'

IV. Mondókák

Aki buta, aki erõs, abból lesz az aknavetõs!

Azt beszéli már az egész város: augusztusban leszerel a tápos. az 1986-os sláger aktuális átköltése

Ennek annyi, meg egy (csatos) bambi. L.: Ennek annyi!

Gumi vagyok, geci vagyok.

Öreg vagyok, beleszarok. 'a fiatal tisztes még aggódik, az öreg már nem törõdik semmivel'

Itt hagyom a tanyátokat, b...-tok az anyátokat! leszerelés tájékán mondják

Kéz feljön, láb kipörög, fülek hátracsapódnak, enyhe égett gumiszag. 'valahogy így kell futni'

A kopaszok veszekednek. Az öregek leszerelnek. 'kopasz szokás veszekedni, az öreg már nem veszekszik semmiért'

Kopasz vagy és sok a napod, csõszájfékbe verd a f...od! csõszájfék: 'a géppisztoly csövére szerelt toldalékcsõ, körbe lyukakkal'

Laza vagyok, mint a túzok, augusztusban hazahúzok. mondóka az augusztusi leszerelésre

Másfél év Lenti helyrebillenti.

Még egy (kettõ stb.) vasárnap, és itthagyom a vaságyat. csupán a szám változik, attól függõen, hány hete van még hátra

Nekem ennyi, neked mennyi? miközben a centit rázzák, ezt mondják

Nekem fogy, neked hogy? centi rázása közben mondják

Ne nézzél, kérdezzél! akor mondják, ha vki 'csak mered a másikra'

Ne szólj'csak ints, már 37 sincs. 'már 37 nap sincs hátra'

Nézd, a barmok, nézd, a marhák, csíkos vizet honnan hordják! akkor mondják, ha 'kevés víz van a fókában, és megmarad a vonal, a csík a kövezeten'

Öreg hal már nem mindent hall.

Öreg tápos nam rakéta, ballag, mint a teknõsbéka.

Öreg tápos nem rezel be, visszajön majd kétezerbe. utalás arra, hogy 'egyetem után még másfél év katonaidõt le kell tölteni'

Többet ér egy öreg tápos, mint az összes hivatásos.

V. Párbeszédek

Erre mit lépsz? 'na, erre mit tudsz szólni? hogy reagálsz?'

(A kérdésben a lép ige átvitt értelmû. Az alábbi gyakori válaszok viszont a konkrét jelentésre utalnak:

-Keményet ballal.

-Keményen ballal.

-Kemény balt.)

Hol van?

Leszerelt két gyerekkel. tréfa; ui. két gyerekkel csak egy évig katona az illetõ

Hol van?

Magán kívül. konkrét kérdésre egy szókapcsolat a válasz

Hova ment XY ?

Tönkre! párbeszédes szójáték az állandó határozós szószerkezettel

Kérdés van? Nincs. Nem is lehet. monologikus szólássor; vszleg vkinek eligazításkor a szavajárása lehetett

Melyik a legnagyobb állat?

A belszolgálat! lehet akár monológ is

Mi van?

Obi van. párbeszéd a szívásra

Parancs, értettem. Kérek engedélyt meghunyászkodni! finom figyelmeztetés, ha 'vki irányítani akar, pedig nem felettes'