A lenti laktanya (pillanatképek 1985/86-ból, és a laktanya ma)
TIMÁR Gábor


E sorok írója 1985 augusztusától két hét híján egy év sorkatonai szolgálatot teljesített a Magyar Néphadsereg 6783 sz. alakulatánál, közérthetőbben a lenti 26. gépesített lövészezredben, egyetemi előfelvett (sorkatonai szóhasználattal: tápos) katonaként. Az egy hónapos alapkiképzés lezárultával letett esküt követően az ezred 2. gépesített lövészzászlóaljának 6. századában, a 3. szakasz 1. raj 1. lövésze lett, bár ideje érdemi részét a főinstruktor írnokaként mint PÉSEK- (Parancsnoki Épületben Sunnyogó Előfelvételisek Klubja) tag töltötte. A továbbiakban néhány korabeli felvételt láthatnak, amelyek túlnyomórészt hadgyakorlatokon készültek. Mivel a képeken a 3. szakasz parancsnok őrmestere nem látható, és a harcjárműmenet-felvételek az ő álláspontjából készültek, a képeket nyilvánvalóan ő, Bús György őrmester készítette.

Az ezred 1986 tavaszán-nyarán 3 nagyobb gyakorlaton vett részt. Május 8-15 között Ódörögd bázissal, a Néphadsereg 2. sz. gyakorlóterén, Tapolca és Ajka között zászlóaljgyakorlatokat hajtott végre, melyen az 2. zászlóalj "jó" értékelést kapott. Július első hetében a hajmáskéri lőtéren és attól északra a Bakonyban ezredgyakorlaton vettünk részt. A felvételek ezeken a helyszíneken készültek. 1986 július végén századszintű éles lőgyakorlatokat hajtottunk végre a táborfalvai (Alföld) lőtéren.

Amit a régi képek nem adnak vissza: a tömény unalom és egyhangúság, az időtöltések nagy részének nyilvánvaló értelmetlensége, ami - legalábbis számomra - a katonaság meghatározó élménye volt. Az egyhangú hétköznapok közt a gyakorlatok még a monotóniából kitörést (utazás, új tevékenységek) jelentették. Összegezve: nem ez volt életem legjobb éve, na. Ezzel együtt felkavaró élmény volt 20 év után újra ott lenni.

Előre a laktanya mostani fényképeihez

Lenti topik az Indexen

Lenti-magyar szótár
A Magyar Csoportnyelvi füzetek 38. számában 20 éve jelent meg Kövesdi Péter és Szilágyi Márton: Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklórja, 1984/85. c. könyve (én fél napig folyamatosan és kontrollálhatatlanul röhögtem, amíg végigolvastam, tulajdonképpen döbbenetes, hogy a sorkatonai élet teljesen leírható 80 oldalban...) Fülöp Tamás, aki velünk szolgált, 1991-ben írt egy Lenti-magyar szótárt, amelyet Bognár Péter kollégám webesített, és az ő honlapján elérhetik:
Fülöp Tamás (1991): A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86


Bús György fényképei, 1986


Az ezred parancsnoka 1985 szeptemberétől Fodor Lajos alezredes (leszerelésünk után, 1986 augusztus 20-án ezredessé léptették elő, az ezredfordulón a Honvédség vezérkari főnöke; elöl, gyakorló ingben). Mögötte (gyakorló zubbonyban) Csehi Lajos őrnagy, parancsnokhelyettes.


Ellenőrzés az ódörögdi táborban. Balról jobbra: ismeretlen, majd Jenei József őrgy. hadtápfőnök, Kolossa Sándor fhdgy. (bajusszal) hadműveleti tiszt, Sznopek János szds. főinstruktor, Fodor Lajos alez. (háttal) ezredparancsnok, Bosztonics István fhdgy. 2. zpk., Busa László fhdgy. 2. z.töf., Sütő Tamás alez. epkh., Kiss Ferenc fhdgy. 2. zpkh., Bagi Zoltán fhdgy.


A 6. század törzse a bakonyi ezredgyakorlaton. A gyakorlat második részében végig szakadt az eső, nagy a sár. Németh József h. ftörm., Holopcev Péter hdgy. szdpk., Kovács Sándor (?) őrm. 2. szpk., Rigóczky Csaba hv., Zsargó János hv. A kép hátterében egy DAC teherautó és egy BMP-1 gyalogsági harcjármű látható.


A 2. zászlóalj katonái az ódörögdi táborban. A katonák között az ún. VV-sátrak láthatók, amelyek 2 katona rendszeresített vegyvédelmi köpenyéből és egy központilag biztosított harmadik köpenyből állnak és 2 katona elszállásolására alkalmasak, legalábbis elvileg. A sorok írója ebben a táborban deréktól lefelé kilógott a sátorból, és hálás volt a jó időért. Két hónappal később, a bakonyi gyakorlaton egy jobban elkészített sátorból már nem lógott ki, de a 3 nap zuhogó eső azért megtette a maga hatását.


3 T-55-ös harckocsi és közöttük egy BMP-1 harcjármű átjáróra zárkózik az ódörögdi gyakorlótéren. Előttük, a kép bal szélén egy BMP-1 teljesen szabálytalan helyzetben.


BMP-1 gyalogsági harcjármű az ódörögdi lőtéren, háttérben az Agár-tető csúcsa.


Támogató T-55-ös harckocsival megerősített BMP-1 szakasz védelmi állásban. Előtérben RPG-7 páncéltörővel felszerelt katona egyéni lövészgödörben.


Helységharc-gyakorlat az ódörögdi "romvárosban". A panelekből félig felépített házak közt égő napalm biztosította az élethűséget. Na, itt majdnem meghaltam.


A 6. század híres 3. szakasza a hajmáskéri lőtéren. A sorok írója jellegzetes tápos formában és fején sisakkal.


Rövid megállás biztosítatlan menetben. Előtérben Bak Lajos hv. (balra, saját bevallása szerint "a Varsói Szerződés legelb*ttabb katonája") és Szoboszlai "Szopszlali" Lajos hv. a 2. szakaszból


A menetben mögöttünk csak 1 BMP volt, a 3. raj gépét ekkor vezérkari bemutatóra vezényelték, legénységét szétosztották a maradék 2 gép közt. Kicsit zsúfoltan voltunk.


Kuchta János hv., a 3. szakasz 1. raj toronylövésze (sorkatonai szóhasználattal: csillagharcos vagy toronynyúl), talpig éleslőszerben.Otthonunk, a BMP, a hajmáskéri lőtéren. Somogyi Zoltán őrv. harcjárművezető, Szombati János hv. (az én helyemen ül!), Kósa József őrv. rajparancsnok.Otthonunk, a BMP, 2. rész. Purger Ferenc hv. (2. szakasz), balra egy T-55 harckocsi.


Vagonírozás Városlődön. A harcjármű épp felfért a pőrekocsira, és a kanyarodó vágányon különösen nehéz végighajtani a vagonok során. A zászlóalj "rakodási vesztesége" átlagosan 1 gép volt; ennyi esett le fel-leállás közben.


Néhány fénykép Bosztonics István szívességéből


Katonai eskü 1985 szeptember 29-én a lenti városi stadionban. Az újonczászlóalj bevonulása, elöl Bosztonics István fhdgy. parancsnok.


Katonai eskü 1985 szeptember 29-én a lenti városi stadionban. Fodor Lajos alez. (elöl), aki ekkor egy hónapja lett az ezred parancsnoka, Bosztonics István fhdgy., zpk. Előtérben távcsővel és tőrrel is felszerelt mesterlövész- (Dragunov-) puskákból épített gúla


Katonai eskü 1985 szeptember 29-én a lenti városi stadionban. Bosztonics István fhdgy., zpk. (elöl). Az előmodó katona Őri Tamás hv. - a valahol a háttérben álló újoncszakaszunk felől állítólag a tribünig hallatszott, hogy azt mondjuk: "Te, Őri Tamás honvéd, esküszöl..."


A lenti laktanya ma

2006 szeptemberében Lenti város önkormányzata laktanyabejárást és csapattalálkozót szervezett. A laktanya ma, több mint tíz év használatlanság ellenére, meglepően jó állapotban van. Az épületek szerkezeti állaga nem romlott láthatóan, az ablakokon üveg van. Az alábbiakban a bejárás során készült felvételek láthatók, az egyes épületeket az 1985/86-os állapot szerint nevezem meg.


A vasútállomás


A rakodórámpa. Hátulról, ahol a kamionok állnak, fordultak rá a pőrekocsikra a harcjárművek vagonírozáskor.


A kapu. Gondolta volna-e valaki akkoriban, hogy a laktanyát legközelebb az Európai Unió újítja fel?


A nőtlen tiszti szálló, még a kerítésen kívül.


A CSMO (Csapat Művelődési Otthon) kívül...


...és belül.


A legénységi étkezde előtere. "Sapkát... Visszakozz! Sapkát... le!"


A legénységi étkezde belül.


Meglepő módon, lehetett válogatni. Kettőből. Ez az egyik...


...ez pedig a másik lehetőség. A "B" tábla emlékeim szerint már akkor sem volt meg.


És még azt is lehetett tudni, hogy miből.


Na, erre abszolút nem emlékszem. Később szanatórium lett a laktanyából?


A híres 2. zászlóalj épülete.


Ugyanez oldalról. A sarokban levő új festés 1986 nyarán került fel, miután kivágták a "zászlóalj cseresznyefáját", egy hatalmas fát, amely hozzáért az épülethez. Banya Kálmán őrgy e.töf. szerint rontotta az épület állagát. Biztosan úgy volt.


A 2. zászlóalj-épület lépcsőháza, némi eufemizmussal.


Ez volt a miénk.


Ez pedig a fegyverszoba.


Századfolyosó, a fókával vívott sakkmeccsek és a stokin végzett fegyvertisztítások helyszíne.


Ebben laktunk, ha jól számolom, huszonnyolcan (BMP-lövészszakasz a parancsnok és a járművezetők nélkül).


Rendnek kellett lenni.


A konkurencia, az 1. zászlóalj épülete.


Nem ám csak úgy akárhogy élni a vakvilágba ám! (A felirat="Népünk igaz fiához méltó módon viselkedj, becsülettel élj!")


Ez viszont nálunk volt: a kantin.


A tanteremépület.


Zászlóaljparancsnoki épület. Az előtérből hiányzik a szobor: Bottyán apánk is leszerelt, már nem rázza a centit.


Az ezredparancsnokság, a "Fehér Ház".


Az ügyeletes tiszti (ÜTI) szoba bejárata.


A felderítő zászlóalj épülete, hátul a 3. zászlóalj és a harckocsizók barakkja.


Ugyanez oldalról. És nincs köztük a gyengusz meg az ezredfürdő, ezeket lebontották. Elöl az alakulótér, a hétfő reggeli "ezreddizsi" színhelye


A ruharaktár megvan, de az 1. őrszoba és a fogda nincs, és a légvédelmi gyakorlópálya sincs.


Az út a jármű-telephely és a már nem létező lőszerraktár és 2. őrség felé.A javítóműhely kívül...


...és belül.


Ezt nem volt jó látni: a HKSZ (harckészültségi vagy riadó) tábla. Néhány még megvan.A kerítésparancsnokság. Azért nem volt mindenütt egyszerű átjutni: teljes díszkivilágítás.


Út a sportpálya ("sportkombinát") felé, jobbra az épület mögött a harckocsitároló.


És végül: a csapatzászló (önkényuralmi jelkép kitakarva).
Bármilyen kérdéssel, megjegyzéssel forduljon hozzám.

Utolsó módosítás: 2007. augusztus 13.