Oktatás, kurzusok

Az űrkutató-távérzékelő specializáció az ELTE Geofizikus mesterszakán érhető el.

Az ELTE Űrkutató Csoport által oktatott tárgyak


.. .
TantárgyOktató Kód
.
A Föld működése és globális változásokFerencz Csaba globvaltozg17em
Űrfizika és űridőjárás Lichtenberger János, Juhász Lilla urfizidojrg17em, urfizidojrg17gm
Numerikus matematikai módszerek a fizikában Koronczay Dávid nummaturfzg17gm
Űrhírközlés, adatátvitel Ferencz Orsolya urhirkozl1g17em
Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai Ferencz Csaba og1c1P04
Távérzékelés gyakorlati alkalmazásai Lichtenberger János, Kern Anikó, Pásztor Szilárd, Friedl Zoltán taverzgyakg17gm
Nyári gyakorlat, felkészülés Steinbach Péter nyarigyakfg17gm
Nyári gyakorlat Steinbach Péter nyarigyaktg17tm
Műholdfedélzeti műszerek Lichtenberger János muholdmuszg17em
Elektromágneses hullámterjedés Ferencz Orsolya elmhullamtg17em
Felsőlégkör-fizika Steinbach Péterfelsolegkrg17em
Távérzékelési bolygóvizsgálati módszerek Lichtenberger János taverzbolyg17em
Műholdas termésbecslés Bognár Péter muholdtermg17em
Jelfeldolgozás, radartechnika Ferencz Orsolya jelfeldradg17em<
Tetszőleges alakú elektromágneses jelek terjedése Ferencz Orsolya tetszelmagg17em
Bevezetés az ionoszféra- és magnetoszféra-fizikába Steinbach Péterog1c1P11
Planetológia Steinbach Péter, megosztott kurzus og1c1P12
A geofizika története Steinbach Péter, megosztott kurzus og1c1P10