Tanulóterületek

Az egyes felszíntípusokhoz tartozó csatornánkénti reflektanciaadatoknak a csatornák absztrakt terében történő megadása tanulóterületek segítségével történik.
Természetesen azt, hogy egy képen az erdőt ábrázoló képpontok a csatornák absztrakt terében hol helyezkednek el, közelítőleg meghatározhatjuk úgy is, hogy kiválasztunk egyetlen erdős képpontot a képen, és annak az adatait vesszük alapul.
A gyakorlatban nem egyetlen, hanem több azonos felszíntípushoz tartozó képpont csatornaadatait szokták figyelembe venni. Ezeket nevezzük tanulóterületnek.
A tanulóterületet általában térinformatikai szoftverben megjelenített képre az azonos felszíntípusú területre rajzolt vektor segítségével jelöljük ki, és a térinformatikai program számítja ki a körülrajzolt területre eső képpontokra a statisztikát, a képpontok számát, csatornánkénti átlagértékét, szórását és a kovarianciákat.


A tanulóterületek kijelölése a műholdfelvételen

Tovább