Légkör hatása, ablakok

A Nap felől érkező elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszai áthatolnak a légkörön, bizonyos hullámhosszak pedig elnyelődnek. Azokat a hullámhossztartományokat, amelyeken a légkör átlátszó ablakoknak nevezzük. Az elnyelődést a légkör állandó és változó gázaival, összetevőivel való reakció okozza. Vannak vékony spektrumvonalak (sávos nyelés) és szélesebb hullámhossztatományok, amelyeken a légkör átlátszatlan. Ilyen tartomány például a 380 nm-nél rövidebb tartomány.

Optikai ablak
Az optikai ablak a 380 nm-től a 1300 nm-ig tartó hullámhossztartomány. (Ennek alsó része, 380nm-től 720 nm-ig a látható tartomány, felső része a közeli infravörös tartomány.) Ebben a hullámhossztartományban a légkör átlátszó. Ebbe a hullámhossztartományba esik a Nap spektrális teljesítményének a maximuma, és a kisugárzott teljesítmény fele.
Az ebben a hullámhossztartományban érkező sugárzás a tiszta légkör részecskéin főleg szóródást szenved. A légköri gázok molekuláin, (amelyeknek mérete 2 nagyságrenddel kisebb a látható fény hullámhosszánál)  a fény Rayleigh-szórást szenved. A szóródás mértéke fordítottan arányos a fény hullámhosszának negyedik hatványával. Emiatt a kék fény, amelynek hullámhossza csaknem a fele a vörös fény hullámhosszának 16-szor jobban szóródik. Ez okozza az égbolt kék színét, valamint a lenyugvó nap vörös színét.
A légkörben levő aeroszolon, vízcseppecskéken, jégkristályokon (amelyeknek a mérete többnyire jóval nagyobb a fény hullámhosszánál) a fény Mie-szórást szenved. Mivel ezek a részecskék egyformán szórnak minden hullámhosszuságú fényt, ezért a felhők oldalról fehér színűnek látszódnak. 

Infravörös ablak

A közepes és termális infravörösben a 3-5μm és a 8-15μm hullámhossztartományok átlátszóak. A 8-15μm hullámhossztatomány jelentősége az, hogy ebbe a hullámhossztartományba esik a tipikus földfelszíni testek (283K)  hőmérsékleti sugárzásának maximuma (10μm).
Az ablak jelentősége, hogy a Földről a világűr felé távozó energia nagyrésze ezen a hullámhossztartományon, sugárzással távozok. A légkör bizonyos változó összetevőjű gázai, a széndioxid és a metán azonban a légkört ebben tartományban átlátszatlanná teszik. Igy az optikai ablakon bejövő energia nem tud az infravörös ablakban a világűrbe távozni, így a Föld felmelegszik.Ez az üvegházhatás.

Az infravörös ablakoknak az a jelentősége a távérzékelésben, hogy ezekben az ablakokban elhelyezett szenzorokkal lehet a Föld által kibocsájtott sugárzást mérni, és ebből a tengerek és a felszín hőmérsékletét meghatározni.

Rádió ablak

A XX. század elején, a rádiózás kezdetén észrevették, hogy a hosszúhullámok a földfelszínt követve "bekanyarodnak," alkalmasak a kontinensek közötti rádiózásra, ezért ezeket fenntartották katoni célra.
A nagyon alacsony frekvenciájú jelek (például a villámok keltette impulzusok alacsonyfrekvenciás összetevői) kiléphetnek az ionoszférába és a magnetoszférába, ahol a terjedésüket elsősorban a mágneses tér jelenléte határozza meg. Ezek a jelek az erővonalakat követve visszajuthatnak a földfelszinre, ahol ezeket észlelhetjük, ezek a whisztlerek (a hangfrekvenciás jelet hangszóróra kapcsolva füttyszerű hangot hallunk).

A középhullámot alkalmasnak találták a műsorszórásra, a rövidhullámokat pedig az amatőrök kapták meg. Meglepődve tapasztalták, hogy rövidhullámon is lehetséges a kontinensek közötti rádiózás, mivel a rádióhullámok a felső légkör tetejéről visszaverődnek (Ez vezetett az ionoszféra felfedezéséhez.)
A méternél rövidebb hullámok azonban a légkörön és az ionoszférán áthatolnak, ez teszi lehetővé rádiócsillagászatot, a műholdas adatok lesugárzását a földre (telemetria) és az műholdas radarok és a GPS működését.

Tovább

Tartalom